Vad är laserterapi?

Laser är en ett ljus som genom stimulerad emission skapar ljusstrålar där ljusvågorna är i fas och är enfärgade. Laserljus är ytterst rent ljus, och med rent ljus menar man en ljuskälla som har en enda eller några våglängder, är mycket smalbandigt och ofta polariserat. Våglängderna i larserljuset är långa, sammanhängande och välorganiserat till skillnad från ljus från andra lampor som är helt oorganiserade. Laserns rena ljus ger den dessa speciella egenskaper och i sin tur ett brett behandlingsområdet.

Man brukar dela in lasrar i två huvudgrupper, starka och svaga lasrar. Stark laser bygger på en stark värmeutveckling som gör det möjligt att skära, koagulera eller bränna bort vävnad. Svag laser används för att stimulera cellfunkionen och bygger på att laserns ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna

Läs mer om behandlingarna
CH Laserstudio

Finns det några risker?

Medicinsk-laser använd av utbildad personal är helt ofarlig. Skyddsglasögon behövs i regel inte. Behandling med medicinsk-laser kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Laserljuset kan inte heller skada foster eller vitala organ i kroppen. Det gör heller inget om man har metall, pacemaker eller konstgjort material inopererat.
Men det är viktigt att man vid skada eller sjukdomstillstånd först går till läkare och får en diagnos så att man vet vad som skall behandlas.

Vad gäller lasern för borttagning av tatuering så finns det en viss ögonrisk. Detta om man skulle kolla rakt in i handstycket ( propen ) och lasern är igång. Det är självklart förbjudet men som försiktighetsåtgärd använder både jag och patienten skyddsglasögon under behandlingen

Om det är något mer du undrar över går det jättebra att kontakta mig här.