Behandling med medicinsk laser

Så fungerar det

Vad händer då i kroppen när man blir behandlad med laseterapi?

Det är en komplicerad process men kortfattat kan man säger att det rena ljuset från lasern påverkar immunförsvaret, cirkulationen i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och olika utsöndringar av ämnen som till exempel endorfiner och prostaglandiner som bland annat påverkar smärtstillestånd.

Ljuset från lasern tillför energi till mitokondrierna som är cellens kraftvärk. När ljuset träffar de cellerna som har nedsatt energiproduktion accelererar Adenosintrifosfatet, ATP produktionen.

ATP är en nukleod som spelar en central roll i all cellers energihantering och ämnesomsättning. Eftersom ATP har en energirik bindning används det för att driva kemiska processer i cellen som inte kan ske spontant.

Man kan säga att lasern ger energi till de celler som saknar. Cellerna använder i sin tur energin från laserljuset för att sätta igång kroppens naturliga reparationsmekanismer.

Hur många behandlingar?

Man brukar behandla tätare i början, ungefär en gång i veckan och sedan med längre intervall när läkningen kommit igång. Det kan behövas 5-10 behandlingar beroende på patientens mottaglighet, på typen av problem och på hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta

Gör en behandling ont?

Nej inte alls! Det flesta som blir behandlade med medicinsk-laser upplever behandlingen behaglig. Många upplever även att smärtan i området som behandlas minskat redan efter första behandlingen.

Indikationer

Exempel där det är värt att prova laserbehandling.

För mer information besök www.slms.org

Boka gratis konsultation